Veidekke

HMS-Ledare

Göteborg

Vi söker nu en HMS-Ledare till vår byggverksamhet i Göteborg som har ett stort intresse för arbetsmiljö inom byggproduktion. Du kommer att driva, samordna och stötta chefer i deras ansvar för HMS arbetet (hälsa-arbetsmiljö-säkerhet) i regionen och ute i produktionen. Vidare kommer du att säkerställa regionens efterlevnad av HMS lagstiftning samt utveckling och efterlevnad av företagsgemensamma initiativ och arbetssätt.


Arbetsuppgifter

 • Driva och stödja HMS-arbetet i regionen.
 • Säkerställa att produktion och ledning har full kännedom om HMS situationen samt att leverantörer och underentreprenörer ingår i Veidekkes HMS-arbete och får den hjälp de behöver för att utföra ett bra arbete inom området.
 • Hålla sig uppdaterad gällande arbetsmiljörättsliga frågor och sprida kunskap om förändringar avseende arbetsmiljölagstiftningen i sin region.
 • Ansvara för samordning av förebyggande hälsoarbete samt sammanställning av projektens tillbudsrapporter där återkoppling sker av olyckor och tillbud.
 • Arbeta för och upplysa vikten av erfarenhetsåterföring mellan projekten.
 • Upprätta och uppdatera rutiner och checklistor för planering, genomförande, dokumentation samt uppföljning av HMS- arbetet inom organisationen inklusive HMS-delar i verksamhetssystemet.
 • Framställa handlingsplaner och strategi för HMS-arbetet i samarbete med sin närmaste chef alternativt regionens ledningsgrupp.
 • Krissamordna på arbetsplatsen i händelse av en olycka och om platschef inte kan/skall fortsätta leda arbetet i en olyckssituation.
 • Organisera kravkurser och relevanta utbildningar inom HMS-området samt sammanställer och dokumenterar utbildningsbehovet hos medarbetarna gällande kravkurser.

Kvalifikationer

 • Eftergymnasial utbildning minst 2 år.
 • Mycket god kunskap i arbetsmiljölagstiftning med minst 3-5 års erfarenhet från operativt, praktiskt arbetsmiljöarbete inom byggbranschen, eller närbesläktad bransch.

Personliga egenskaper

 • Vi ser gärna att du har ett starkt intresse av arbetsmiljö inom byggproduktion.
 • Du har en positiv människosyn och ett förtroendegivande sätt.
 • Du är lösningsorienterad, kommunikativ och pedagogisk.

Vi erbjuder

Ett utvecklande och stimulerande arbete i ett Veidekke med spännande och dynamisk arbetsmiljö, ett unikt medarbetarengagemang och ett starkt fokus på kundens behov. Vi har en bra variation på arbetsuppgifter där du kommer att möta olika typer av utmaningar. I Veidekke utmärker vi oss genom att arbeta involverande. Vi involverar våra medarbetare, kunden, leverantörer samt underentreprenörer och resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster samtidigt som vi har riktigt kul på jobbet. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt.

Om Veidekke

Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi är övertygade om att människor åstadkommer mer genom samarbete. Veidekke är Skandinaviens fjärde största entreprenad- och bostadsutvecklingsföretag med en total omsättning på cirka 36 miljarder NOK. I Sverige har finns cirka 2 200 anställda och en omsättning på kring 12 miljarder SEK (2018).

Är du redo för jobbet? Skicka din ansökan redan idag!

Frågor om tjänsten, kontakta Fredrik Lansinger, 0725-267676, fredrik.lansinger@veidekke.se eller Stephan Woodbridge, 070-5819720, stephan.woodbridge@veidekke.se