Tjänster

SOCIAL MEDIA WORK GROUP

Ovanligt bra på sociala medier

Tre miljarder människor världen över har minst ett konto på sociala medier. I Sverige är användningen 83 % procent av befolkningen. Lika många är anledningarna till varför aktörer behöver arbeta aktivt med sin närvaro på sociala medier vid rekrytering, employer branding och marknadsföring.

Våra träffsäkra digitala lösningar på sociala medier hjälper aktörer att synas mot rätt målgrupper och förstärker rekryteringsprocesser, employer branding och affärsdrivna marknadsföring. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar där aktiviteten är som högst.

Med vår unika metod att skräddarsy varumärkesstärkande digitala lösningar, i kombination med våra program, annonseringsverktyg och retargetingteknik, kan vi rikta och precisera annonser mot rätt målgrupper i de rätta kanalerna.

  • 4.4 miljarder aktiva Internetanvändare globalt varje dag
  • 3.5 miljarder aktiva sociala medier-användare globalt varje dag
  • 142 minuter spenderas på sociala medier globalt varje dag
  • 7.6 stycken sociala mediekonton i snitt per person

Vill du veta mer om våra tjänster?

Träffsäker rekrytering Employer branding Marknadsföring