Djupare utläggning om kanalstrategin för de olika annonserna och dess olika budgetar.

 

Rörläggare 15 000 kr

Hur tänker vi?

Facebook, Instagram och Audience Network är dom starkaste kanalerna för denna målgrupp, så det är för oss en självklarhet att synas där.

Då det inte är en senior tjänst och det inte krävs många års erfarenhet så kommer en del av målgruppen 20 – 35 år även att finnas på Snapchat. Därför har vi även lagt till det för denna kampanj.

När det kommer till denna målgrupp är det även av största vikt att ansökningsprocessen är så enkel som möjligt, till exempel ska kandidaten kunna ansöka via mobilen. Vi kommer poängtera detta i ingressen med en text likt ”ansök enkelt utan CV!”.

Contentmässigt väljer vi att använda en video (här hade vi dock gärna velat använda en video med människor i) som kommer generera ett bättre resultat. Vi väljer att vara lite kaxiga i copyn för att fånga uppmärksamheten hos kandidaten. Detta kommer också generera högre CTR då det sticker ut och inte är som alla andra. En hög CTR kommer skapa större andel trafik vilket kommer leda till fler ansökningar och att ni stärker ert Employer Brand.

Hur kan man sälja in till chefen?

Rekommendationen är att använda Facebook, Instagram, Audience Network samt Snapchat för denna kampanj. Majoriteten av rörläggare har redan ett jobb idag, så vi måste fånga upp dem där de är aktiva – vilket med största sannolikhet är på sociala medier. När vi går ut med annonsen på sociala medier kommer kandidaten få upp den i sina flöden, se erbjudandet och klicka sig vidare in på den. Eftersom ni är en väldigt attraktiv arbetsgivare finns en stor chans att ert erbjudande är något som saknas i deras tillfälliga jobb, vilket leder till att de skickar i väg en spontanansökan, för att 80% av kandidater som redan har ett jobb kan tänka sig byta om rätt möjlighet dyker upp!


 

Rörläggare 45 000 kr

Hur tänker vi?

Liknande upplägg som i föregående. Däremot föreslår vi att man delar upp annonsen i två kampanjer.

Kanalerna vi rekommenderar är Facebook, Instagram, Audience Network, Snapchat och TikTok.

Kampanj del 1:

I första fasen kommer vi skapa en ambassadörskampanj som vi förutspår kommer ge ett väldigt bra genomslag. Enligt statistik litar man på vad en anställd säger 50 % mer än när företag själva säger något, så kombinationen blir därför det bästa av två världar. Här kommer vi gå ut på Facebook, Instagram, Audience Network, Snapchat och även inkludera TikTok. TikTok är Nordens snabbast växande kanal som med sitt otroliga genomslag har en målgrupp på personer under 35 år, där 90% av användaren går in i snitt 45 gånger per dag.

Contentmässigt för TikTok och Snapchat kommer vi tillsammans skapa videos där kreativiteten kommer flöda. Kanske utlyser vi en tävling bland medarbetare om vem som skapar den bästa TikTokvideon? En rolig dans som trendar eller visar hur en arbetsdag ser ut bakom kulisserna? Vi hjälper till med allt! Contentmässigt för Facebook/Instagram och Audience Network varierar vi med stillbilder på medarbetare med citat som tydligt framhäver vad er personal tycker om GK.

När man klickar på denna kampanj kommer man in till en kortare intervju med ambassadören som berättar varför det är fördelaktigt att jobba hos ser.

Kampanj del 2:

När det kommer till denna målgrupp är det även av största vikt att ansökningsprocessen är så enkel som möjligt, till exempel ska kandidaten kunna ansöka via mobilen. Vi kommer poängtera detta i ingressen med en text likt ”ansök enkelt utan CV!” Contentmässigt väljer vi att använda en video (här hade vi dock gärna velat använda en video med människor i) som kommer generera ett bättre resultat. Vi väljer att vara lite kaxiga i copyn för att fånga uppmärksamheten hos kandidaten. Detta kommer också generera högre CTR då det sticker ut och inte är som alla andra. En hög CTR kommer skapa större andel trafik vilket kommer leda till fler ansökningar och att ni stärker ert Employer Brand.

 

Hur kan man sälja in till chefen?

Rekommendationen är att använda Facebook, Instagram och Audience Network för denna kampanj. Majoriteten av rörläggare har redan ett jobb idag, så vi måste fånga upp dem där de är aktiva – vilket med största sannolikhet är på sociala medier. När vi går ut med annonsen på sociala medier kommer kandidaten få upp den i sina flöden, se erbjudandet och klicka sig vidare in på den. Eftersom ni är en väldigt attraktiv arbetsgivare finns en stor chans att ert erbjudande är något som saknas i deras tillfälliga jobb, vilket leder till att de skickar i väg en spontanansökan, för att 80% av kandidater som redan har ett jobb kan tänka sig byta om rätt möjlighet dyker upp!

Att även skapa en ambassadörkampanj kommer ge ett väldigt bra genomslag. Enligt statistik litar man på vad en anställd säger 50 % mer än när företag själva säger något, så kombinationen blir därför det bästa av två världar. Här kommer vi gå ut på Facebook, Instagram, Audience Network, Snapchat och även inkludera TikTok. TikTok är Nordens snabbast växande kanal som med sitt otroliga genomslag har en målgrupp på personer under 35 år, där 90% av användaren går in i snitt 45 gånger per dag.

Det är väldigt bra och fördelaktigt att ha en ambassadörkampanj som hänvisar till en kortare intervju av medarbetaren, där ambassadören berättar varför ni är den bästa arbetsgivaren.


 

Projektledare 15 000 kr

Hur tänker vi?

Facebook, Instagram, Audience Network, Linkedin (i flödet) och Jobslots är dom starkaste kanalerna för denna målgrupp så det är för oss en självklarhet att synas där. Vi kommer lägga extra budget på Linkedin då klicken är dyrare där men oftare mer värdefulla.

Då det krävs några års erfarenhet och en stor andel passiva kandidater är aktiva i Linkedins sociala flöde så kommer vi lägga extra pengar där. När det kommer till denna målgrupp är det också viktigt med en enkel ansökan som kan göras via mobilen, vi poängterar därför i ingressen att man kan ”Ansöka enkelt utan CV!”.

Contentmässigt väljer vi att använda en video (här hade vi gärna velat använda en video med människor i) som kommer generera ett bättre resultat. Vi väljer här att fokusera mycket på copytexten för att fånga uppmärksamheten hos kandidaten, detta bland annat med en tonalitet som är lite kaxigare än vanligt för att fånga upp så många som möjligt. Majoriteten av kandidaterna kommer vara passiva, vilket gör det viktigt att lägga fokus på de kandidater bryr som om mest i Norden – flexibla arbetstider, utvecklingsmöjligheter inom företaget, men också mjukare värden som tjänstebil och frukost på jobbet. Detta kommer generera högre CTR då kandidaterna kommer lockas av erbjudandet redan innan de läser annonstexten och det leder till att en större andel av kandidaterna klickar på annonsen.

 

Hur skall du sälja in till chefen?

Rekommendationen är att använda Facebook, Instagram, Audience Network, Linkedin (i flödet) och Jobslots för denna kampanj. Majoriteten av projektledarna har redan ett jobb idag, så vi måste fånga upp dem där de är aktiva – vilket med största sannolikhet är på sociala medier. När vi går ut med annonsen på sociala medier kommer kandidaten få upp den i sina flöden, se erbjudandet och klicka sig vidare in på den. Eftersom ni är en väldigt attraktiv arbetsgivare finns en stor chans att ert erbjudande är något som saknas i deras tillfälliga jobb, vilket leder till att de skickar i väg en spontanansökan, för att 80% av kandidater som redan har ett jobb kan tänka sig byta om rätt möjlighet dyker upp!

 


 

Projektledare 45 000 kr

Hur tänker vi?

Liknande upplägg som i föregående. Däremot föreslår vi att man delar upp annonsen i två kampanjer.

Då Facebook, Instagram, Audience Network, Linkedin (i flödet) och Jobslots är dom starkaste kanalerna för denna målgrupp så det är för oss en självklarhet att synas där.

Kampanj del 1:

Först går vi ut med en ambassadörskampanj som kommer ge ett väldigt bra genomslag. Enligt statistik litar man på vad en anställd säger 50 % mer än när företag själva säger något, så kombinationen blir därför det bästa av två världar. Här kommer vi gå ut på Facebook, Instagram, Audience Network och Linkedin (i flödet). Målsättningen är att bygga en mer personlig bild av er som koncern.

Contentmässigt för Facebook, Instagram och Audience Network väljer vi en stillbild på en medarbetare med ett citat för att ha en variation i annonseringen och inkludera medarbetaren i kampanjen. Vi väljer också att skapa korta videos där man hänger med ambassadören en dag på jobbet för att få känslan om hur det är att jobba hos er. Klickar man sig vidare på denna annons hamnar man till en kortare intervju av medarbetaren, som berättar fördelarna med att jobba hos er.

Kampanj del 2:

En riktad annonskampanj mot relevant målgrupp på valda medier. Huvudfokus på Linkedin då riktning är mer träffsäker här för denna målgrupp. Givetvis är det av största vikt att ansökningsprocessen är så enkel som möjligt, till exempel ska kandidaten kunna ansöka via mobilen. Vi kommer poängtera detta i ingressen med en text likt ”ansök enkelt utan CV!”.

Contentmässigt väljer vi att använda en video (här hade vi gärna velat använda en video med människor i) som kommer generera ett bättre resultat. Vi väljer här att fokusera mycket på copytexten för att fånga uppmärksamheten hos kandidaten, detta bland annat med en tonalitet som är lite kaxigare än vanligt för att fånga upp så många som möjligt. Majoriteten av kandidaterna kommer vara passiva, vilket gör det viktigt att lägga fokus på de kandidater bryr som om mest i Norden – flexibla arbetstider, utvecklingsmöjligheter inom företaget, men också mjukare värden som tjänstebil och frukost på jobbet. Detta kommer generera högre CTR då kandidaterna kommer lockas av erbjudandet redan innan de läser annonstexten och det leder till att en större andel av kandidaterna klickar på annonsen.

 

Hur skall du sälja in till chefen?

Rekommendationen är att använda Facebook, Instagram, Audience Network och Linkedin Jobslots för denna kampanj. Majoriteten av projektledarna har redan ett jobb idag, så vi måste fånga upp dem där de är aktiva – vilket med största sannolikhet är på sociala medier. När vi går ut med annonsen på sociala medier kommer kandidaten få upp den i sina flöden, se erbjudandet och klicka sig vidare in på den. Eftersom ni är en väldigt attraktiv arbetsgivare finns en stor chans att ert erbjudande är något som saknas i deras tillfälliga jobb, vilket leder till att de skickar i väg en spontanansökan, för att 80% av kandidater som redan har ett jobb kan tänka sig byta om rätt möjlighet dyker upp!

Det är väldigt bra och fördelaktigt att ha en ambassadörkampanj som hänvisar till en kortare intervju av medarbetaren, där ambassadören berättar varför ni är den bästa arbetsgivaren.