Risingegårdens Behandlingshem

Samordnare

Finspång

Vill du göra skillnad för ungdomar?

Just nu söker vi på Risingegårdens behandlingshem ny medarbetare i form av en samordnare till våra småenheter.


Vår värdegrund

Risingegården utgår ifrån människors lika värde och FNs barnkonvention. Vi möter alla med genuint intresse och glädje. Vi tror på allas möjlighet till förändring. Vi har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt gentemot alla vi möter. Risingegården respekterar varje individs rätt till självbestämmande och integritet. Risingegården är en plats som präglas av meningsfullhet, tillit, tydlighet och trygghet.

Om oss

Risingegården är ett HVB-hem som tar emot ungdomar, biologiskt kön flickor i åldrarna 12 till 18 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, övergreppsproblematik och riskbeteenden mot missbruk, våld och kriminalitet. Risingegården jobbar med utredning och behandling samt stödboende.
Att arbeta med unga människor är bland det viktigaste och mest givande en kan göra. Med nästan 30 år i branschen har vi erfarenheten, vi är väletablerade och har ett gott rykte samtidigt som drivkraften att utvecklas och bli bättre alltid finns. För att utveckla vår egen lyhördhet och förmåga till gott samspel utbildas all personal i MBT – mentaliseringsbaserad miljöterapi och i programmet Vägledande samspel/ICDP. Risingegården är en attraktiv arbetsplats med högt medarbetarfokus som genomgående präglas av en humanistisk människosyn. Vi värdesätter god stämning, att få skratta tillsammans ger en god arbetsmiljö. Verksamheten genomsyras av engagemang och delaktighet. Vi tar tillvara varje medarbetares kompetens och alla ges möjlighet att vara med
och forma verksamheten.

På Risingegården arbetar vi tillsammans för att både vuxna och barn ska må bra. Vi hjälps åt och tar stöd av varandra, både inom vår egen enhet och även över enhetsgränserna. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om vår grundsyn, vårt förhållningssätt och våra arbetsmetoder. www.risingegarden.se

Om tjänsten som samordnare för våra småenheter – 100% vikariat

Som samordnare för småenheterna har du ansvar för att leda och planera det vardagliga arbetet tillsammans med biträdande föreståndare för verksamheten. Du bistår biträdande föreståndare med administrativa uppgifter. Du förväntas vara delaktig i verksamhetsutveckling och värdegrundsarbete tillsammans med andra samordnare biträdande föreståndare och föreståndare. Du har en arbetsledande roll i vardagen, ansvar att stötta och vägleda personalgruppen både enskilt och i grupp. Du delar ansvaret med biträdande föreståndare att leda personalmöten och deltar i grupphandledning.

Du stöttar medarbetare i arbetet med dokumentation och uppföljandet av genomförandeplaner. Du har ett övergripande ansvar för att se till att rutiner samt uppföljning av genomförandeplaner utifrån ungdomarnas individuella behov och utveckling sker och har regelbundna samtal med ungdomarna utifrån detta. Du har tät kontakt med socialtjänst och samverkar med andra aktörer såsom psykiatri och andra i ungdomens nätverk. Du deltar i möten med socialtjänst, föräldrar och skola. Du jobbar även i verksamhet med ungdomarna vissa dagar i veckan.

Vi ser gärna att du som söker denna tjänst har erfarenhet av arbetsledning och har arbetat inom HVB-verksamhet med uppgifter enligt ovan. Du är trygg i att fatta egna beslut men är lyhörd för andras åsikter, van att ta stort eget ansvar, planera ditt arbete och vid behov kunna delegera till andra. Du har lätt för att samarbeta. Du har goda kunskaper vad gäller att dokumentera och skriva samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Vi ser helst att du är socionom, beteendevetare eller motsvarande. Vi tror att en jämn könsfördelning är det bästa både för ungdomarna och arbetsgruppen och ser därför gärna att både kvinnor och män söker.
Du bör vara minst 25 år och har B-körkort för manuell bil.

Välkommen med din ansökan!

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 2 files.