Om oss

SOCIAL MEDIA WORK GROUP

Ovanligt bra på sociala medier

SMW Group grundades våren 2016 med ambitionen att förenkla arbetsgivares rekryteringsprocesser genom digitala lösningar på sociala medier. Sedan starten har verksamheten kommit att omfatta mycket mer än så. Från att stötta aktörer i rekryteringsprocesser till att vara med och bygga starkare arbetsgivarvarumärken och förstärka affärsdrivande marknadsföring.

SMW Group levererar en helhetslösning för rekrytering, employer branding och marknadsföring på sociala medier. På kort tid har vi etablerat oss som en kunnig samarbetspartner som skapar enkla och kostnadseffektiva möjligheter inom respektive område.

Vårt koncept ger arbetsgivare unika möjligheter att hitta rätt kandidater till lediga tjänster, stärka arbetsgivarvarumärken och utöka direkt affärsdrivande marknadsföring av tjänster och produkter. Det gör vi genom kvalitativ exponering av annonser på Facebook, Instagram, Linkedin och Audience Network. På så sätt fungerar SMW Group som ett led i rekryteringsprocesser och varumärkesstärkande marknadsföringsarbeten.

Vi erbjuder smidiga digitala lösningar för träffsäker annonsering såväl som skräddarsydda modeller anpassade efter olika aktörers behov. Helt enkelt ovanligt bra på sociala medier.

 

Värderingar

Inom bolaget delar vi en gemensam syn på att alla har ett stort värde hos oss, uppdragsgivare såväl som medarbetare.

Vår filosofi är att bygga långa relationer och att ständigt eftersträva en öppenhet gentemot våra uppdragsgivare – och att lyfta dem genom det arbete vi utför.

Vårt fokus ligger på att möta varje uppdragsgivares förväntningar – vår målsättning är däremot att överträffa dem. Därför strävar vi ständigt efter att vara kreativa, nyfikna, framåtblickande och starkt inriktade på alltid upprätthålla en hög standard på allt vi gör.