Vi tar oss utanför gränserna

Som flera av er kanske redan har märkt har vi tagit oss utanför Sveriges gränser och placerat oss även i London. SMW Group har sedan grundandet haft en stark vision om att driva bolaget i flera länder, och därmed befinna oss på flera marknader.

Även om vi med vår kundbas redan verksammar på internationell marknad, innebär expansionen en spännande riktning då det medför både många likheter och många skillnader. Det handlar om de behov marknaden har, vilka SMW Group är positivt inställda till att fylla. Tillsammans med de investerare som medverkar i expansionen, kan vi bidra med ytterligare spetskunskaper och erfarenheter.

”Det känns fantastiskt roligt att berätta att vi nu etablerat oss på internationell marknad, och bidrar till att aktörer kan rekrytera de bästa kandidaterna även över landsgränserna. Vår strategiska inriktning för bolaget har format flera av våra milstolpar, som expansionen ligger helt i linje med” säger Theodor Ahdrian, en av SMW Groups grundare.

2019-09-24 Nyheter