Sociala medier 2019

Året är nytt och vi tänkte dela med oss av en kort summering med generella siffror för våra sociala medier för året som gått. Lite gott och blandat, vad sägs?

 

42 % av den globala befolkningen har minst ett konto på sociala medier. Den generella användningen är 2 timmar och 22 minuter per dag. Så många som 366 miljoner nya personer började använda sig av sociala medier under förra året (vilket motsvarar ungefär en miljon nya personer dagligen).

 

I norra Europa använder 95% av den totala befolkningen sociala medier. I Sverige använder 83% sociala medier, varav 65% är aktiva någon gång varje dag. Man kan se att användningen står stadigt och att svenskarna använder sociala medier något mer än genomsnittet i Europa. I princip alla som studerar använder sociala medier.

 

Facebook

8 gånger per dag klickar sig användare in på Facebook, i snitt. – En stor fördel vid annonsering då man har 8 gånger chanser – varje dag – som man kan nå ut med sitt budskap. 74% av Facebook-användarna går in på kanalen varje dag. Bilder i annonsering är mellan 75%-90% mer effektivt.

 

Instagram

Instagram ökar i antalet unga användare. 59% av dem är under 30 år. 21% mer interaktioner vid användning av videos till skillnad från användning av bilder.

 

LinkedIn

Globalt har LinkedIn 530 miljoner användare och så mycket som 46% av all trafik från sociala medier till företagshemsidor kommer från LinkedIn. I Sverige kan man se att LinkedIn-användningen är 11% högre i storstäder än på landsbygden.

 

 

 

Statistiken är hämtad från Hubspot, Hootsuite och svenska Internetstiftelsen.

2020-01-08 MediaNyheter