Pandemins digitala fotspår

Hur stor påverkan har pandemin haft på vår internetanvändning? 

Internet i alla dess kanaler och former har under flera år haft en betydelsefull roll i våra liv. Digitaliseringen har förändrat samhället vi lever i, men kanske lite extra år 2020. Användningen av internet och dess sociala kanaler har nämligen ökat markant under det gånga året. Mycket på grund av att vi har behövt anpassa oss efter restriktioner pandemin lämnat efter sig, och därmed blivit tvungna att umgås på nya sätt – digitalt. I slutskedet av förra året släppte Internetstiftelsen en uppdaterad version av ”Svenskarna och internet”, där de summerar hur Sverige använt sig av internet och sociala medier 2020.

Nära nio av tio internetanvändare nyttjar sociala medier idag, varav en tredjedel av internetanvändarna börjat använda internet betydligt mer under 2020. Många av oss har behövt jobba hemifrån, oberoende hur man ställt sig i frågan kring detta. Vissa har stormtrivts medan andra längtat tillbaka till sina kollegor. Det visar sig hur som helst att nästan hälften av internetanvändarna fortsatt vill jobba hemifrån – eller åtminstone ha möjligheten till att göra det, även efter pandemin.

 

Vad har hänt med våra sociala medier?

Giganterna Facebook och Instagram har ökat med enorma procentsiffror under 2020. Detta märks speciellt för den något äldre, men också mycket positivt inställda, generationen. Vilken tid på dygnet som är mest aktiv visar ingen större skillnad – då undersökningen indikerar att allt fler har påvisat ökad aktivitet under natten. Det är 46% som svarat att de vaknar upp på natten och tittar på mobiltelefonen. För att se till siffror har Instagram, med sina drygt en miljard aktiva användare i världen, haft en ökning på 12% sett till sina användare. Facebook har lagt på 5% till sina nästan tre miljarder användare, och där visar rapporten att den mest populära aktiviteten på Facebook varit chattforumet Messenger.

Närmare hälften av de arbetande internetanvändarna i Sverige använder LinkedIn – detta betyder att LinkedIn har ökat med sex procentenheter och har idag totalt fyra miljoner användare i Sverige (sammanlagt över 645 miljoner användare i världen).

 

Vad kommer att hända efter pandemin?

Ingen vet när pandemin kommer skriva sitt sista kapitel, därför är det också svårt att se in i framtiden för internet och sociala medier. Men ofta kommer stora samhällsförändringar med ett eftersläp. Kanske kommer flera arbetstagare välja att jobba hemifrån alltmer, fler event ha möjlighet att visas digitalt eller också en så simpel sak som att handhygienen kommer bli lite, lite mer noggrann för alla människor.

Vad tror du? Vet du om din användning av sociala medier ökat under pandemin, och har du i den mån fått en bättre eller sämre inställning till det? En sak vi i alla fall kan ta med oss från den här utmanande tiden är möjligheterna digitaliseringen och internet skapat för oss. Tack vare sociala medier har vi kunnat hålla kontakten med nära, gamla och kära. Vi har både kunnat arbeta och studera hemifrån. Trots att det inte varit lika för alla, och någon kanske bara ser pandemin utifrån sitt nedsläckta rum med rullande avsnitt från sin favoritserie eller TikTok-flöde, så har digitaliseringen varit livsavgörande i det stora hela. Det kan tyckas banalt, men faktiskt har det bidragit till att vi kunnat fortsätta leva på till den mån det varit möjligt. Vare sig det har varit att uppdatera dina applikationer för nyhetsrapportering eller att söka ett nytt jobb på LinkedIn så har chansen till att göra det funnits där – något vi inte hade klarat utan digitaliseringen.

2021-03-02 Media