När reklamtröttheten tar över

Vi lever i en tid där vi blir överösta med reklam. Vår mailinkorg fylls med diverse erbjudanden och våra flöden på sociala medier fyllda med reklam som är anpassat efter algoritmer.

I takt med att reklam och marknadsföring ökar och växer sig tätare har reklamtröttheten ökat hos befolkningen och det handlar om att reklamens kvalitet sjunkit de senaste åren. Enligt en undersökning från Sveriges Annonsörer visar det sig att 59% av svenskarna är trötta på reklam, vilket är en ökning med 15% de senaste åren. Numera handlar det mer om kvantitet mer än kvalitet och långsiktig uppbyggnad av varumärken. Per definition handlar det alltså om att människor är trötta på dålig reklam, inte på reklam.

Relevant reklam och högre kvalitet

Branschen har under det senaste decenniet genomgått stora förändringar som har lett till att kraven på marknadsföring har ökat. Kommunikation och reklambudskap måste ha ett mervärde för publiken för att lyckas skapa engagemang. Det i sin tur motverkar reklamtröttheten. Budskap behöver både inspirera och engagera.

Mycket av dagens reklam och budskap ser också snarlika ut. Därför är det viktigt att våga tänka i nya banor, testa lite och vara kreativ i utformningen. Kanske kan man säga samma sak som någon annan säger, fast på ett annat sätt? Nyckeln är att målgruppsanpassa budskapen. Till exempel är förmodligen en ung singelperson mer intresserad av en mindre bil än en kombi. Man kan därför våga generalisera för att nå ut vissa gånger, så länge det är passande. Vässa budskapen till rätt personer och våga vara nytänkande för att nå fram. Ställ frågorna ”vad vill vår målgrupp ha?” istället för att fokusera för mycket på ”vad vill jag säga?”. Den gamla världens envägskommunikation funkar inte lika bra i det nya medielandskapet.

Anpassar man inte innehållet som avsändare finns risken att människor avregistrerar sig från e-postlistor, raderar mail, bläddrar förbi annonsen eller kanske till och med anger att inte behöva se vissa typer av annonsinnehåll i framtiden. För att göra skillnad i marknadsföringen kan man prova att utforma olika innehåll som engagerar, och kanske testa något annorlunda. – Se om man kan vara mer kreativ än konkurrenten och skapa innehåll som engagerar. Kvalitet framför för kvantitet helt enkelt.

 

 

2020-04-14 Nyheter