Fördomsfri rekrytering

Fördomsfri rekrytering med SMW Group

Som för alla branscher är utveckling och förändring en naturlig del av arbetet, i synnerhet när det kommer till sociala medier.

Med målsättningen att hjälpa till och upprätthålla integriteten för annonsering har Facebook bett annonsörer inom bostads-, kredit- och anställningsnischen att följa sin icke-diskrimineringspolicy. Efter stor framgång i bland annat USA tar de nu ett steg längre och introducerar specifika annonskategorier på den Europeiska marknaden.

Varför? För att säkerställa att annonser som har en lång historia av diskriminering, inklusive kredit-, anställnings- och boendemöjligheter, ska vara mer tillgängliga.

Detta välkomnar givetvis vi på SMW Group då vi tycker det är av högsta prioritet att kandidater och arbetsgivare omges av en fördomsfri arbetsmarknad.

–  Vår planering har sedan länge haft fokus på dessa områden och vårt strategiska arbete kommer säkerställa fortsatta framgångar inom rekrytering samt Employer Branding, det är vi inte alls oroliga över – Karolina Brodén, Marknadschef på SMW Group

Denna förändring ser vi som ett självklart steg i ett samhälle där integritet och trygghet prioriteras.

Kort sagt, ett positivt skifte i rekryteringsarbetet på sociala medier.

2021-12-07 Nyheter