Employer branding – lösningen för en hårdare kamp om talanger

År 2024 kommer det saknas 100 000 personer på den svenska arbetsmarknaden enligt en rapport från Arbetsförmedlingen 2019. Tydlig employer branding får er att särskilja er från konkurrenterna och vinna den livsviktiga kampen om de bästa talangerna.

Att annonsera på sociala medier är inte bara ett sätt att nå både aktiva och passiva arbetssökande, utan också ett tillfälle att uppvisa potentiella kandidater vilken typ av organisation och arbetsgivare ni är. Arbetsgivarens värderingar är allt viktigare för arbetssökande enligt en undersökning från Deloitte (Millenial survey, 2015). För att locka framtidens arbetskraft behöver organisationer alltså aktivt jobba med att synliggöra sina värderingar.

 

Från employer brand till employer branding

De anställda pratar troligtvis om sitt arbete med sina nära och kära och på så sätt existerar redan ett employer brand för just er organisation. Varför inte tillvarata detta och aktivt arbeta med vilka värderingar ni vill att ert arbetsgivarvarumärke ska förknippas med? Employer branding är just att aktivt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. Insatser som kan göras för att stärka er employer branding kan vara att skapa en särskild karriärsida på er hemsida, ett Instagram-konto där ni delar med er av den interna kulturen eller synliggöra den interna kulturen på de kanaler ni redan använder. – Aktiv planering av aktiviteter för att framhäva ert arbetsgivarvarumärke, helt enkelt.

 

Synka er employer branding med marknadsföringen

Om er employer branding inte är förenlig med det ni kommunicerar i er övriga marknadsföring är risken att den externa bilden av er organisation blir spretig och otydlig. Detta kan bidra till att potentiell arbetskraft blir förvirrad och skräms bort för att de inte kan skapa sig en bild av hur ni är som arbetsgivare. Säkerställ därför att ni kommunicerar en enhetlig bild av organisationen och att er employer branding är tydlig på alla plattformar er organisation använder sig av.

 

Kommunicera sanningen

De anställda är en central del av ert employer brand. Det är därför av stor vikt att säkerställa att era anställda kan skriva under på den bild av organisationen ni kommunicerar i er employer branding. Att kommunicera en image av er som arbetsgivare som de anställda inte tycker överensstämmer med verkligheten kan få motsatt effekt och leda till missnöje. Det finns också en risk att anställda som lockats av just er employer branding bli besvikna och inte stannar inom organisationen lika länge. Jobba med den interna kulturen för att säkerställa att de anställda håller med om vad som kommuniceras i er employer branding.