Att bli framgångsrik på sociala medier

Vi människor blir dagligen exponerade med tusentals olika budskap och reklamkampanjer var vi än vänder oss – i telefonen, på datorn och i verkliga livet. Detta innebär givetvis en tuff konkurrens och som kreatör måste man ständigt jobba för att stå ut från mängden. I processen att skapa innehåll som engagerar publiken finns det några saker att tänka på för att nå ut med sitt budskap på bästa sätt.

Vad är det egentliga syftet?

För att lyckas med sin marknadsföring på sociala kanaler bör man först och främst reflektera över var målgruppen befinner sig. Det finns annars en tendens att skapa olika konton på alla möjliga plattformar utan någon närmare eftertanke på det faktiska syftet – hur når vi fram till vår målgrupp? Till exempel kanske målgruppen inte är aktiva på LinkedIn för att de föredrar att kommunicera via Instagram. I ett sådant läge kan man behöva utesluta LinkedIn och istället försöka förstå målgruppens sociala medieanvändning genom att använda sig av trendspaningar och undersökningar.

Det finns många fördelar med att använda sig av marknadsföring i sociala medier. Bland annat finns det möjlighet att ta del av statistik och information om de personer som följer ens sida, men också för att se om de är engagerade i vad man publicerar. De flesta nätverk på sociala medier har även olika typer av algoritmer som premierar olika typer av innehåll. Det kan därför vara en god idé att efterforska hur man kan maximera synligheten på plattformen, också för att öka aktiviteten hos följarna.

Hur finner man engagemang?

Något annat som är viktigt när man ska nå framgång på sociala medier är givetvis själva innehållet. Ofta pratas det om relevant och engagerande innehåll, men det säger inte så mycket om vad det ska handla om. Att ta reda på vilken målgrupp man vill rikta mot och vilka ämnen som faktiskt engagerar dem, exempelvis genom att studera konkurrerande konton eller testa sig fram och se hur publiken responderar.

Färre likes och ett tomt kommentarsfält är ett tecken på att innehållet inte fungerar som det ska och risken finns att man då tappar följare om man inte levererar bra innehåll. Då kan det vara dags se över varför engagemanget dalar, om det är för att algoritmerna inte är på er sida eller om man behöver hitta nya strategier för att kunna nå ut.

Att vara eller att icke vara på sociala medier är inte längre en fråga, det handlar snarare om att göra rätt val av plattform, förstå vilket typ av innehåll som målgruppen vill ha och att skapa en relation med dem – och på så sätt kunna nå ut med budskapen till just er målgrupp.

En berg- och dalbana som inte alla gånger är självklar, men börjar man reflektera över målgruppsanpassning och skalat content på sina kanaler genererar det allt som oftast i goda resultat. Det handlar om att lära känna sin publik, skapa en relation och bibehålla det. En nöjd publik = ett framgångsrikt företag.

2020-10-09 MediaNyheterÖvrigt