Ansökningsprocessen – har du koll?

Dagens arbetsmarknad blir allt mer kandidatdriven. Arbetsgivarna är inte längre de som styr och ställer, idag kan kandidaterna själva välja arbetsgivare i större utsträckning än förr, vilket ställer nya krav på arbetsgivare och rekryteringsprocesser. För att inte gå miste om potentiella kandidater måste arbetsgivare anpassa sin rekrytering efter deras spelregler och villkor.

 

Överge den långdragna rekryteringsprocessen

På dagens arbetsmarknad finns det fler jobb än vad det finns kvalificerade kandidater, vilket innebär att det är en bra period för att söka jobb för både passiva och aktiva arbetssökande. Detta gör det dock svårare att rekrytera, dels kan det finnas svårigheter med att överhuvudtaget hitta kvalificerade kandidater, dels med att locka kandidaterna till just er och bibehålla dem under rekryteringsprocessen. Det är alltså dags att överge den långdragna och djupgående rekryteringsprocess som fungerade på en marknad dominerad av arbetsgivarna, annars riskerar man att förlora kandidater. Idag behöver er rekryteringsprocess leva upp till andra krav.

Ansökningsprocessen är ofta det första intrycket kandidaten får av er vilket ställer krav på en välskriven annons men också på processens olika delar och bemötande. Idag kan det vara svårt att fånga rätt kandidater och behålla dem under hela ansökningsprocessen, särskilt när det kan finnas många andra annonser som lockar är ansökningsprocessen extra viktig.

 

Kvalificerade kandidater är en bristvara

Den viktigaste utgångspunkten för rekryteringsprocessen är målgruppen, som processen bör utformas och anpassas efter. Generellt sett kan man säga att den yngre generationen prioriterar en snabb och lättillgänglig ansöknings- och rekryteringsprocess, medan den äldre generation föredrar en mer omsorgsfull process. Fundera alltså över vilket förhållningssätt ni ska prioritera eller om ni behöver kombinera dem båda för att inte gå miste om ansökningar på en marknad där kvalificerade kandidater ibland är en bristvara.

 

3,5 miljarder smartphone-användare

En lättillgänglig och snabb ansökningsprocess kan till exempel innebära att man gör sig av med steg i ansökningsprocessen för att förkorta tiden, alternativt att man mobilanpassar ansökningen. I början av nästa år kommer det finnas 3,5 miljarder smartphone-användare i världen – något som enbart stärker resonemanget om att mobilen har en central roll i vår vardag. Att ha en mobilanpassad första ansökning är ett enkelt sätt att säkerställa att ni inte går miste om kandidater. Om en potentiell kandidat stöter på en intressant jobbannons i något av sina sociala medier-flöden på lunchrasten är risken stor att denna kandidats ansökan går förlorad, om det inte går att ansöka på ett enkelt sätt där och då. Det finns flera olika sätt att jobba kring problemet. Ett exempel är genom att låta kandidaterna svara på ett formulär för att skicka in CV i ett senare skede i processen, eller genom att de lämnar mailadress för att få en påminnelse om var och hur de söker jobbet.

 

Genom kandidatens ögon

En okomplicerad ansöknings- och rekryteringsprocess är egentligen precis som det låter; det ska varken vara krångligt eller svårt att förstå sig på. Här spelar alla delar av ansökningsprocessen in. En för komplicerad ansökningsprocess kan avskräcka, likaså ett för komplicerat test eller frågeformulär. Därför kan det vara bra att se över de olika stegen i processen utifrån ett kandidat-perspektiv. Om det känns svårt kan man förslagsvis be en kollega att prova att söka en av de lediga tjänsterna, för att sedan be om feedback. Man kan också be nyanställda att berätta vad de tyckte om rekryteringsprocessen. På så sätt kan man skapa sig en bättre förståelse för hur ansökningsprocessen uppfattas av en kandidat och om något känns komplicerat.

 

Få kandidaten att känna sig sedd

Utformningen av ansökningsprocessen är viktig eftersom den ofta är det första intrycket kandidaten får, men också för att det idag finns fler jobb att söka. Detta innebär inte att resterande delar av rekryteringsprocessen är mindre viktiga eftersom risken är stor att kandidaten överger processen om det går för långsamt eller om den är för komplicerad. På grund av den kandidatdrivna marknaden är annonsernas innehåll viktigare än någonsin förut och det gäller att lyfta fram vad som är unikt med er som arbetsgivare för att locka kandidater. Det är också väldigt viktigt med återkoppling till de kandidater som sökt tjänsten eller till de som har frågor om tjänsten för att man ska uppleva sig sedd och förstå att processen går framåt.

 

Tiden förändras och villkoren för en lyckad ansöknings- och rekryteringsprocess med den. Säkerställ att er rekryteringsprocess lever upp till kandidaternas önskemål och förväntningar vad gäller ansökningsprocessens utformning, att ni lyfter fram det bästa med er organisation i era platsannonser och återkopplar till era sökande kandidater för att inte förlora dem. Glöm inte heller bort att ni måste befinna er där kandidaterna är för att nå dem – då blir även värdet av era förbättringar i ansökningsprocessen större. Genom att anpassa rutiner och metoder efter kandidaternas villkor kan ni säkerställa att en kandidatdriven marknad nödvändigtvis inte behöver innebära en stor nackdel för er som arbetsgivare.

2019-12-02 Nyheter