Socialchef

Melleruds kommun söker Socialchef med uppdrag för Melleruds och Bengtsfors kommuner

Välkommen till Melleruds kommun, ett Sverige i miniatyr. I Melleruds kommun är vi sammantaget drygt 9000 invånare och vi blir gärna fler. Vi har ett rikt kulturliv, ett 100-tal föreningar, skolor och förskolor väl spridda över kommunen, väl utbyggd kommersiell service och goda kommunikationer. Med tåg reser du från Karlstad eller Göteborg på mindre än en timma.

_____________________

 

Då kommunens socialchef inom kort går vidare till andra utmaningar söker vi nu hennes efterträdare. I samband med det och som ett led i att ytterligare utveckla samverkan mellan Dalslandskommunerna genomför vi en organisatorisk förändring och väljer nu att gemensamt rekrytera socialchef till Melleruds och Bengtsfors kommuner. Detta innebär att tjänsten delas lika mellan kommunerna avseende styrning och ledning av det sociala verksamhetsområdet. Med sociala verksamhetsområdet avses vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt LSS, socialpsykiatri och daglig verksamhet. Som socialchef har du det yttersta ansvaret för att nå goda resultat där fokus ligger på samverkan, struktur, strategisk utveckling och ekonomi i balans.

 

Till detta uppdrag söker vi en utvecklingsinriktad ledare som är van vid att arbeta strategiskt utifrån vision och mål samt verka för att invånarna i de båda kommunerna ska erbjudas ett gott liv. Till närmsta stöd i detta uppdrag har du de båda kommunernas sektorchefer som är inriktade mot de olika verksamhetsområdena.

 

Vi söker dig som lockas av att arbeta i den lilla kommunen där närhet till medarbetare, beslutsfattare och samarbetspartners gör att relationerna ofta blir mer personliga, beslutsvägarna kortare och möjligheten att påverka och få gehör för förslag och idéer ökar. Du tycker om att arbeta på flera arenor och förväntas samverka både internt och externt utifrån de båda kommunernas behov i syfte att utveckla verksamhet och rusta för framtiden till exempel avseende att möta de demografiska utmaningar kommunerna står inför där vi tror att digitalisering är ett verktyg. Ytterligare en viktig arbetsuppgift för dig är att fortsätta bedriva arbetet med att utveckla den attraktiva arbetsplatsen med goda arbetsförhållanden vilket bidrar till god kompetensförsörjning.

 

För att lyckas med uppdraget behöver du ha erfarenhet av att framgångsrikt leda, driva och utveckla en komplex organisation innefattande sociala områdets skiftande verksamheter. Du har vana av att leda i förändring genom andra chefer. Din kunskap om, och din erfarenhet av socialförvaltningens områden gör dig trygg, nyfiken och beslutsam. Du bidrar till tydlig kommunikation i ditt utövande. Du har ett starkt intresse för utvecklingsfrågor och konkret erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete i offentlig sektor. Du är väl införstådd med offentlig ekonomi och har på ett välgrundat sätt ett ekonomiskt och analytiskt synsätt som borgar för god hushållning av kommunens resurser. Du är drivande och går från ord till handling för att skapa resultat som är förankrade i de politiska besluten. B-körkort är ett krav.

 

Dina erfarenheter och din utbildningsbakgrund gör att du är trygg i rollen som socialchef varför vi vill att du ska ha en för tjänsten relevant examen från högskola eller universitet. Du har flera års dokumenterad erfarenhet av socialtjänst och därmed goda kunskaper om de lagar som styr verksamheten. Ditt ledarskap är kommunikativt, lyhört och tydligt. Med ovan sagt ser vi att du ”brinner för” socialtjänstens frågor och delar en envis tro på att göra skillnad till det bättre för människor.

 

Inom Socialförvaltningen i Mellerud arbetar cirka 475 medarbetare och i Bengtsfors cirka 400 medarbetare, som ser fram emot att välkomna en ledare med starkt engagemang och med motivation att utvecklas tillsammans med oss. Även om du kommer arbeta på två olika arenor kommer du ha din formella anställning i Melleruds kommun. Du kommer ingå i de båda kommunernas ledningsgrupp och rapportera såväl till respektive kommunchef som till de politiskt utsedda beslutandeforum som finns i respektive kommun, vilket betyder att du i Mellerud vanligen rapporterar till socialnämnden och i Bengtsfors till kommunstyrelsen.

 

Anställningsvillkor och lön: 100 % tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Kontaktinformation Melleruds kommun

Annika Wennerblom, t.f. Kommunchef, tel: 0530-181 00. E-post: annika.wennerblom@mellerud.se  (Nås ej v. 27 & 28)

Jeanette Johansson, HR-chef, tel: 0530-181 20. E-post: jeanette.johansson@mellerud.se (Nås ej v. 26 & 29)

Malin Johansson, Socialchef, tel: 0530- 181 00. E.post: malin.johansson@mellerud.se

 

Kontaktinformation Bengtsfors kommun

Göran Eriksson, Kommunchef, tel: 0531-52 60 07. E-post: goran.eriksson@bengtsfors.se (Nås ej v. 26 tom 29).

Anders Alin, Personalchef, tel: 0531-52 60 54. E-post: anders.alin@bengtsfors.se (Nås ej v. 27-29)

Carita Larsson, Biträdande socialchef, tel: 0531-52 66 30. E-post: carita.larsson@bengtsfors.se

 

Fortsatt process 

Din ansökan med personligt brev och CV ska vara Melleruds kommun tillhanda senast 19 juli. Intervjuer är planerade att hållas v. 32, 4 och 5 augusti.

 

Välkommen med din ansökan!

Kommunen har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda varvid vi undanber oss kontakt avseende ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Intresserad? Ansök idag!

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.