Melleruds kommun - Bengtsfors kommun

Verksamhetschef vård och omsorg

Melleruds kommun söker verksamhetschef vård och omsorg med uppdrag för Mellerud och Bengtsfors kommun

Välkommen till Melleruds kommun, ett Sverige i miniatyr. I Melleruds kommun är vi sammantaget drygt 9000 invånare och vi blir gärna fler. Vi har ett rikt kulturliv, ett 100-tal föreningar, skolor och förskolor väl spridda över kommunen, väl utbyggd kommersiell service och goda kommunikationer. Med tåg reser du från Karlstad eller Göteborg på mindre än en timma.

Bengtsfors kommun är en av fem kommuner i Dalsland. Här bor knappt 10 000 människor. Kommunen är mest känd för sina natursköna omgivningar och alla sjöar (399 stycken) som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen.


 

Mellerud och Bengtsfors vågar tänka nytt och slå in på nya banor för att lösa framtidens kompetensförsörjning och säkra socialtjänstens utvecklingsarbete! Sedan årsskiftet har kommunerna en gemensam styrning och ledning av det sociala området. Området leds av en gemensam socialchef och omfattar äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt stöd till personer med funktionsnedsättning inom LSS och socialpsykiatri. I den nya organisationen som fullt ut träder i kraft vid kommande årsskifte kommer området delas in i fem verksamhetsområden; individ och familjeomsorg, vård och omsorg boende, vård och omsorg, stöd och service (LSS och socialpsykiatri) samt stab och administration. Inom Vård och omsorg ingår hemtjänst, hemsjukvård, korttid och rehab. Åtta enhetschefer kommer ingå i ledningsgruppen för vård och omsorg, fyra från respektive kommun. Inom det sociala området arbetar idag totalt ca 900 medarbetare och 29 enhetschefer. Varmt välkommen att bli en del av vårt lag!

 

Till uppdraget som verksamhetschef söker vi en utvecklingsinriktad ledare som är van vid att arbeta utifrån tydlig mål- och resultatstyrning för att säkerställa så kvalitativa insatser som möjligt till invånarna i de båda kommunerna. Ditt ledarskap är kommunikativt, lyhört och tydligt.

Vi söker dig som lockas av att arbeta i den lilla kommunen där närhet till medarbetare, beslutsfattare och samarbetspartners gör att relationerna ofta blir mer personliga, beslutsvägarna kortare och möjligheten att påverka och få gehör för förslag och idéer ökar. Du tycker om att arbeta på flera arenor och förväntas samverka både internt och externt utifrån de båda kommunernas behov. Du brinner för socialtjänstens frågor och delar en envis tro på att göra skillnad till det bättre för människor.

För att lyckas med uppdraget behöver du ha erfarenhet av att framgångsrikt leda, driva och utveckla verksamheter. Vi ser gärna att du har din bakgrund inom vård och omsorgsområdet och erfarenhet av förändringsarbete. Du behöver ha god erfarenhet av att arbeta med utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet och av att arbeta i en politiskt styrd organisation.  Att vara väl införstådd med offentlig ekonomi och ha ett välgrundat ekonomiskt och analytiskt synsätt är andra viktiga faktorer för att lyckas med uppdrag. Vi söker dig som är drivande och har förmåga att skapa resultat i verksamheten.

Dina erfarenheter och din utbildningsbakgrund gör dig trygg i rollen och vi ser därför att du behöver ha en för tjänsten relevant högskoleexamen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du har flera års dokumenterad erfarenhet av verksamhetsområdet samt minst fem års chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra chefer.

Anställningsvillkor och lön: 100 % tillsvidare. Anställning sker i Melleruds kommun, tjänsten delas med Bengtsfors genom avtalssamverkan. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk i din ansökan. Möjlighet finns till att förlägga del av arbetstiden på distans.

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.