Lunds universitet

Delta i forskningsstudie

Friska kontrollpersoner sökes till studier som berör psykisk ohälsa!

Friska kontrollpersoner sökes till studier som berör psykisk ohälsa!

Vid Psykiatriforskning Skåne i Lund bedrivs nu flera kliniska projekt som alla har som delmål att bättre kunna förstå biologin bakom psykiatriska symptom och på sikt bättre kunna skräddarsy psykiatrisk behandling. För att kunna jämföra de undersökningar och blodprover som utförs i dessa studier finns ett behov av att rekrytera friska kontrollpersoner.


Vi söker därför Dig som:

  • Är mellan 18-80 år
  • Aldrig tidigare haft någon diagnosticerad psykiatrisk sjukdom, som depression, ångestsyndrom, bipolär sjukdom, schizofreni eller liknande.
  • Aldrig tidigare missbrukat alkohol eller narkotika.
  • För närvarande inte lider av någon allvarlig kroppslig sjukdom (ex cancer, insulinkrävande diabetes, autoimmun, sjukdom, leversjukdom, njursjukdom).
  • Inte regelbundet tar några psykiatriska eller antiinflammatoriska läkemedel (t ex Voltaren, Ipren, Treo, Naproxen eller omega-3-kapslar).
  • Inte har någon pågående infektion.
  • Inte är gravid.
  • Inte har nattarbetat veckan inför undersökningsbesöket då detta kan påverka vissa av de biologiska variabler som undersöks i de aktuella studierna.

Om du uppfyller dessa kriterier är du välkommen att kontakta oss för mer information. Under besöket kommer du att få träffa en läkare vid psykiatrin. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande och begära att information och blodprov upptagna från dig förstörs. Besöket kommer att vara i cirka en timme och ske vid forskningsenheten på vuxenpsykiatriska kliniken i Lund. Efter besöket behöver du lämna blodprover.

  • Ersättning erbjudes vid deltagande.
  • Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

 

Ansvarig

Daniel Lindqvist, docent och specialistläkare i psykiatri

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Psykiatriforskning Skåne

E-post: psykiatriforskning@skane.se (om du mailar oss, vänligen uppge ditt telefonnummer)

Telefonnummer: 046-17 48 01 eller 072-463 64 06