Var med att skapa framtidens rättspsykiatri i Växjö!

Vi tror att du, som är specialist i psykiatri/rättspsykiatri, och idag arbetar som överläkare vill bli en del av vårt team i vår fortsatta resa mot evidensbaserad rättspsykiatrisk vård.

Framtidens utvidgade rättspsykiatri kräver fler kompetenta medarbetare som har ett humant, uthålligt och ödmjukt förhållningssätt med stark lagkänsla och förståelse för att vägen till framgångsrik vård och behandling av dessa patienter finns i ett komplett team där all profession tas tillvara. Du har en god förmåga att kommunicera och samverka med såväl interna som externa samarbetspartners.

Vi har som klinik byggt upp en kultur som är i ett ständigt lärande och har mottagit priser nationellt för vårt kvalitetstänk. Tack vare vårt tydliga fokus på kvalitet har vi i dagsläget flera fast anställda psykiatriker, vilket ger utrymme för oss att erbjuda dig flexibla upplägg med möjlighet till visst distansarbete samt andra individuella lösningar.

Vill du veta mer? Kontakta David Wirdelöv, läkarchef och biträdande verksamhetschef, tel 0709-67 34 00.

 

Rättspsykiatriska regionkliniken – för dig som bryr dig på riktigt!