Projektledare/Operations Manager

Stockholm

Projektledare/Operations Manager till JUC- Juristernas Utbildningscentral, Stockholmskontoret

Som Projektledare / Operations Manager på JUC har du en nyckelroll då du anordnar och faciliterar nätverksmöten och ser till att de genomförs på bästa sätt tillsammans med ledarna av nätverket. Arbetet innebär att du förbereder alla nätverksmöten bland annat genom att skicka ut invitationer, presentationsmaterial och en agenda inför varje möte. Faciliteringsdelen av ditt arbete förutsätter att du är bra på att kommunisera med grupper av människor och förmår att ibland leda diskussioner och samla in synpunkter från deltagarna under pågående diskussioner.


 

Du blir i rollen m a o JUCs ansikte utåt i relation till deltagare, ledare och leverantörer. Du samarbetar med flera av Sveriges främsta experter inom olika rättsområden och du kommer att planera, genomföra och följa upp alla nätverksmöten som du har ansvar för i samråd med ledarna. Du kommer att schemalägga, boka och genomföra alla nätverksmöten i samråd med 7A Strandvägen och Grand Hotel där merparten av våra nätverksmöten genomförs.

Tjänsten som Projektledare/Operations Manager är placerad centralt i Stockholm, men du ska på sikt räkna med dagsturer till både Göteborg och Malmö.

Vi på JUC lär oss hela tiden mer och använder snabbt denna nya kunskap i förhållande till utveckling av både existerande och nya nätverk. Vi tänker och agerar hela tiden i rörelse – och vill utveckla vår ”produkt” hela tiden. Har du samma syn på utveckling och vill vara del av en öppen och dynamisk arbetsplats kan detta vara rollen för dig!

 

Din profil

Du förstår vad faciliteringsrollen innebär och kan se dig själv i den. Du behöver inte vara jurist men du har säkert en högre utbildning och därmed förmåga och intresse av att tillägna dig ny kunskap och förstå, till tider, relativt avancerat material. Du är bra på att kommunicera med andra och förstår att ha med experter och människor att göra som inom sitt område är ytterst kunniga. Du är bra på att strukturera ditt arbete och du har en projektledares sinne för helheter samt förmåga att driva på för att skapa resultat och du får dessutom med dig detaljerna i varje moment. Kort sagt är du kvalitetsorienterad och van att uppnå dina mål genom att vara strukturerad och proaktiv.

 

JUC erbjuder

Vi är en snabbt expanderande verksamhet där struktur, drive, kunskapsutveckling, god kommunkationsförmåga och gott humör skapar trivsel och goda resultat. Lön och utvecklingsmöjligheter är attraktiva och baseras på kvalifikationer, erfarenhet och personliga kvaliteter.

 

Kontakt

Har du frågor kontakta Jens Erik Ringenson, Country Manager för Sverige, Jens Erik Ringenson, jr@juc.se eller på mobilen  +45 28874100.

 

JUCs bakgrund

I Danmark är JUC den största leverantören av juridiska nätverk och kurser. Där har vi genom flera år lyckats väldigt bra med våra JUC nätverk. Just nu 40 till antalet – inom olika rättsområden. I Norge har vi just nu 20 nätverk och i Sverige 34. Deltagarantalet är begränsat till 40 personer i varje nätverk och som framgår av hemsidan, www.juc.se, är våra nätverk inom olika rättsområden huvudsakligen riktade mot målgrupper som Advokater, Bolagsjurister, Revisorer, Domare, Professorer och Specialister. Det är också bland dem vi finner ledare och externa föreläsare med specifik expertis till nätverken. Vi genomför 4 nätverksmöten om vardera 4,5 timmar per säsong där vi samlar alla nätverksdeltagare i ett nätverk. Deltagarplatserna är personliga och deltagarna diskuterar det senaste inom rättsområdet.  Ledare, föreläsare och deltagare utbyter erfarenheter och kunskapsdelningen är omfattande.

Intresserad? Ansök här!

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.