Låt Hallaberget stå kvar

Vårgårda kommun

Vårgårda kommun har planer på att ta bort all skog och göra höghus på Hallaberget. Bebyggelse är såklart bra. Samhället behöver utvecklas, och fler människor behöver få plats i ett växande Vårgårda. Och det finns plats för att bygga på Hallaberget. Dock vore det extremt sorgligt ifall man i denna iver även tog bort den tätbevuxna skogen som är till så många till glädje och nytta. På Hallaberget i centrala Vårgårda finns en fantastiskt fin tätbevuxen skog där grannarnas och den lokala förskolans barn leker regelbundet. Skogen är en oas mitt i Vårgårdas tätort, som ger lugn och en grön utsikt sett från långt håll. Denna vill vi bevara, samtidigt som vi vill tillåta bebyggelse på den kommunala marken.

 


 

Vad står gruppen för? Istället för att ta bort all skog, så förespråkar vi att:

  • Bevara den tätbevuxna skogen på Hallaberget. Ingen bebyggelse däri. Se rödmarkerat på kartan.
  • Bygg på den kommunala delen av marken, men ej högre än tvåvåningshus (pga trafikhantering och utsikt). Se grönmarkerat på kartan.
  • Okej med vägförslag enligt existerande förslag (det förslag som gällde 27 augusti 2020).

Hur hjälper ditt medlemsskap?

Politiker bryr sig om röster. Genom att samla medlemmar så har vi ammunition att bearbeta enskilda politiker. Vi kommer säga till varje politiker att vi har X antal personer som noggrannt håller koll på hur just dom enskilt kommer rösta i frågan. Om vi blir tillräckligt många så kommer politikerna att lyssna på oss. Annars riskerar dom att förlora värdefulla röster i framtiden.

Har du frågor om initiativet? Maila oss nedan.