Gavlefastigheter

Utvecklingsstrateg

Gävle

Utvecklingsstrateg – jobba för ett tryggare och snyggare Gävle!

 

Om arbetsplatsen

Gavlefastigheters uppdrag är att hållbart förvalta, vårda och utveckla fastigheter för offentliga verksamheter i Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till kulturbyggnader och kontorslokaler.

På fastighetsavdelning arbetar vi med planerat underhåll, lokalanpassningar, hyresavtal genom in- och uthyrning och även inköp och försäljning av fastigheter. Idag förvaltar vi cirka 600 000 kvm lokalyta. Vi arbetar förebyggande mot skadegörelse för att skapa trygga och snygga miljöer på och omkring våra fastigheter. På avdelningen har vi teknisk kompetens inom energi, mark, VVS, el, säkerhet, brand och byggnadsinformation för att säkerställa underhåll och utveckling av befintligt fastighetsbestånd.

Vi söker nu en Utvecklingsstrateg som tillsammans med oss vill arbeta för ett tryggare och snyggare Gävle!

 

Arbetsuppgifter

Som Utvecklingsstrateg hos oss har du som uppgift är att driva och strategiskt utveckla Gavlefastigheters skadeförebyggande arbete med fokus på Gävle kommuns grund- och gymnasieskolor. Du arbetar också för en långsiktig hållbarhet inom området och strävar mot den nollvision som Gavlefastigheter satt upp gällande årlig kostnad för
skadegörelse. Nollvisionen kallar vi för Nolla Sabbet.

Vidare jobbar du med att utveckla befintligt nätverk av kontakter, initierar samarbeten samt planerar och genomför aktiviteter kring det skadeförebyggande arbetet.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Utveckla och driva det skadeförebyggande arbetet.
  • Förbättra det proaktiva arbetet för att sänka kostnaden för skadegörelse inom fastighetsbeståndet.
  • Föreläsa eller arrangera föreläsningar om skadegörelse på skolor.
  • Planera, genomföra och följa upp aktiviteter och evenemang.
  • Ansvara för att Nolla Sabbets sociala medier samt att all annan kommunikation sker till rätt målgrupp och på ett tydligt sätt.
  • Framtagande av informationsmaterial kopplat till skadegörelse.

 

Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk.

 

Kontakt

Kontaktpersoner:

  • Johanna Bergström,  HR-specialist, 0700826989
  • Annie Larsson, Fastighetschef, 026-17 80 36

Facklig företrädare:

  • Karin Andersdotter, Sveriges ingenjörer, 026-17 82 03