Lejonfastigheter

Lejonfastigheters uppdrag är att äga, förvalta och utveckla fastigheter som behövs för Linköpings kommuns verksamheter för ett långsiktigt och stabilt fastighetsägande.

Behov

I april 2019 hade Lejonfastigheter behov av en svårrekryterad tjänst i Linköping; en teknisk specialist inom el. Tjänsten var svår att tillsätta då det råder en viss kompetensbrist på marknaden. Att få in ansökningar som matchade kravprofilen var avgörande för verksamheten då tjänsten innebar specifika kunskaper såsom att förstärka drift- och underhållsfunktionen samt ansvara för särskilda delar inom byggnadsprojekt. Det skapade därmed ett behov av en relevant riktning av annonsen för att hitta dessa profiler.

Strategi och lösning

Vad SMW Group gjorde var att skapa intresseväckande copy för att få upp intresset för tjänsten. Grafiskt material valdes ut av uppdragsgivaren som skulle representera verksamheten såväl som tjänsten. Därefter genomfördes en analys av kravprofil och demografiska riktningar för att få en så träffsäker riktning av kampanjen som möjligt – yrke, arbetsplats, kompetenser, studier och intressen inom området.

Utfall

Kampanjen fick under sin tidsperiod så många som 19 382 exponeringar och nådde 4 179 unika personer. De personerna fick i snitt se annonsen drygt 4 gånger och klickade på annonsen 339 gånger, vilket innebar en CTR på drygt 8 procent av de unika personerna. Vidare fick annonsen 10 likes och 12 mycket kvalitativa och kompetenta personer ansökte till tjänsten. Application rate uppgick till nästan 4 procent.

Det är oerhört smidigt att arbeta med SMW Group. Korta ledtider från att vi kontaktar dem tills annonsen ligger ute på sociala medier. Personalen är väldigt serviceinriktad och trevlig. Och det viktigaste av allt – annonserna syns, vi får publicitet och bra ansökningar. Ett mycket smidigt sätt att annonsera! Vi har sparat oerhört mycket tid och pengar på att anlita SMW Group och gör det numera för alla våra rekryteringar.”

Päivi Nomtak, Marknad- och kommunikationsansvarig