Forsea

Genom täta turer, punktliga avgångar och i alla slags väder trafikerar Forsea Ferries vårt älskade sund så att människor kan mötas och regionen utvecklas.

Behov

Under våren 2018 påbörjades samarbetet mellan SMW Group och Forsea. Forsea var då i behov av att förstärka sina rekryteringar med fler relevanta och kvalitativa ansökningar. En av de första var en tjänst som Rederiinspektör/Superintendent. Forsea hade försökt fylla tjänsten i sex månader men utan några ansökningar. För vår del innebar det en viktig uppgift att nå personer som uppfyllde kravprofilen.

Strategi och lösning

Vi påbörjade analys och strategiarbete för att nå de rätta personerna. Grafiskt material tillhandahölls av uppdragsgivaren som var anpassat efter deras grafiska profil. På så sätt blev kampanjen även varumärkesstärkande mot målgruppen. I riktningen lades ett stort fokus på kompetens inom sjöfart och underhåll.

ForSea - Case

Utfall

22 286 exponeringar och 13 672 unika visningar resulterade annonsen i, som vidare visades nästan två gånger i snitt per unik person. 686 klick fick annonsen och CTR uppgick till drygt 5 procent, vilket vidare ledde till 22 ansökningar och 6 likes. Alla som ansökt uppfyllde de krav som krävdes för tjänsten och Forsea kunde anställa en kvalitativ kandidat kort därefter.

För ca 1 år sedan bestämde vi oss för att hantera all rekrytering själva, i alla led av verksamheten. Då vi är en verksamhet som har ett brett behov, allt från kockar till maskinister eller IT-kunniga personer, måste vi synas på rätt plats för rätt personer. Detta har SMW Group levererat och hjälpt oss med. Genom att rikta våra annonser har vi kunnat anställa kompetenta och duktiga personer i olika tjänster som normalt är svåra att rekryterat till. Detta gör att vi gärna fortsätter att samarbeta med dem och är mycket nöjda för den service och respons som vi får

Jennie Pihl, HR-partner