Crendo

Crendo skall genom partnerskap erbjuda fastighetsägare och deras kunder en komplett organisation inom fastighetsförvaltning.

Behov

Crendo var under våren 2019 i behov av att förstärka organisationen i Halmstad med en fastighetsförvaltare. Det var viktigt att få in rätt person med bred kompetens på så kort tid som möjligt. Med tanke på den breda kompetensen som eftersöktes enligt kravprofilen var de demografiska inriktningarna viktiga i annonsriktningen

Strategi och lösning

SMW Group lade stort fokus på att lösa behovet så snabbt som möjligt då Crendo var i stort behov av att få tag på bra kandidater på kort tid. En av våra rekommendationer var därmed att korta ned ansökningsprocessen genom att snabbansökan. Det innebar att kandidaterna kunde ansöka enkelt med mobiltelefon utan CV eller personligt brev och enbart besvara de mest relevanta frågorna för tjänsten. Vidare riktades kampanjen mot en målgrupp med relevant och bred kompetens och erfarenhet inom området för att skapa de bästa möjligheterna för att nå rätt personer.

Utfall

Resultaten av kampanjen uppgick till 24 993 exponeringar och 3 752 unika personer som såg annonsen inom det angivna geografiska området. Varje unik person såg annonsen 6 gånger och klicken uppgick till 230 stycken. Det innebar en CTR på drygt 6 procent och utöver det fick annonsen 9 likes. En person med rätt profil och kompetens anställdes redan efter åtta timmar, som hade sett annonsen under bussresan hem från jobbet och valde att ansöka. Personen kunde kontaktas direkt och komma in på en intervju samma dag. Resterande intressanta profiler kunde Crendo behålla inför framtida rekryteringar.

Vi har sedan hösten 2018 använt oss av SMW Group vid våra rekryteringar och är mycket nöjda med det resultat som SMW Group levererar. Det har hjälpt oss att effektivisera och inte minst kostnadsreducera våra rekryteringsprocesser.

Åsa Hildingsson, HR-chef