Ålands landskapsregering

Lagberedningschef

Åland

Ålands landskapsregering söker ny lagberedningschef.
Är du redo för nästa stora steg i din karriär? Nu utlyser Ålands landskapsregering en ordinarie tjänst som lagberedningschef, med tillträde den 2/1 2020 eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder dig en lika viktig som unik roll hos oss på på Åland. Varmt välkommen att läsa mer!

 

Om tjänsten

Som lagberedningschef har du i uppdrag att leda, övervaka och utveckla lagberedningens arbetsuppgifter. Du kommer att fördela samt följa upp lagberedningsuppgifter mellan lagberedarna.

Tjänsten innefattar att följa med i rättsutvecklingen och kunna ge rådgivning till ministrar och lagtingets utskott. Det är även ditt uppdrag att bereda författningsförslag och då i huvudsak av mer komplicerad karaktär med politisk och/eller juridisk problematik.

I tjänsten kommer du också att ansvara för att avgöra de beslut som enligt landskapsregeringens delegeringsbeslut landar på ditt bord. Du ska även tillsammans med ansvarig ledamot ta fram förslag till budget för lagberedningen samt vara budgetansvarig för lagberedningens budgetmoment.

 

Om dig

Vi önskar att du har en bakgrund inom bearbetning av lagstiftning och tidigare erfarenhet av förvaltningsuppgifter. Du kan planera och fördela resurshantering samt säkerställa att lagsamling ständigt uppdateras och hanteras effektivt enligt uppsatta tidsramar och mål. Vi hoppas att du är en ambitiös, kvalitetsdriven och noggrann person eftersom du kommer att arbeta aktivt med att bevaka rättsutvecklingen på riks- och EU-nivå, behovet av lagstiftningsåtgärder samt rutiner för bevakningen.

I och med den kontinuerliga kontakten med lagting, tjänstemän och politiker hoppas vi att du är kommunikativ, relationsskapande och en person som kan fatta beslut. Du har förmågan att leda och kreativt utveckla processer och projekt inom lagberedningsåtgärder. Vidare hoppas vi att du är en öppen och handlingskraftig person då det är något som krävs för att utföra sin roll som lagberedningschef. Du bör också ha förmågan att kommunicera tydligt såväl internt som externt.

Utöver detta önskar vi att du har en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier inom juridisk fakultet vid universitet eller jämförbar högskola erkänd av en nationell utbildningsmyndighet.

 

Om oss

Landskapet Åland är självstyrt, demilitariserat, enspråkigt svenskt och har lagstiftningsbehörighet inom de områden som självstyrelselagen anger. Lagtinget är Ålands lagstiftande parlament och utövar även budgetmakten. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som bereder och verkställer frågor som hör till självstyrelsen.

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar och därtill finns en lagberedning.

Lagberedningen består av en lagberedningschef, nio lagberedare och en byråsekreterare. På lagberedningen ankommer att bereda lag- och andra författningsförslag samt avgiva utlåtanden i juridiska frågor.

 

Tillträde

Tillträde sker den 2/1 2020 eller enligt överenskommelse.

Prövotid kan komma att tillämpas.

 

Lön

Grundlön 4 653,28€
Allmänt lönetillägg och eventuella ålderstillägg i enlighet med kollektivavtal tillkommer.

 

Ansökan

Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 8/11 2019, kl. 15.00. Skicka in din ansökan nedan eller till:

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

 

Mer information om arbetet som lagberedningschef

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering www.regeringen.ax

Närmare information om tjänsten lämnas av förvaltningschef Dan E Eriksson.

Växel: +358 18 25000

Välkommen att skicka in din ansökan!