Ålands landskapsregering

Förvaltningschef

Åland

Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning söker förvaltningschef.
Trivs du med att leda andra och vill arbeta organisatoriskt med personalärenden, utvecklingsprojekt och samverkan? Stämmer strategisk, kommunikativ, motiverande och resultatorienterad in på dig? Då är det dig vi söker för en tjänst som förvaltningschef. Välkommen att läsa mer!

 

Om tjänsten

Du som blir vår nya förvaltningschef ska verka för självstyrelsen och leda och utveckla arbetet inom den allmänna förvaltningen i linje med styrdokument och politiska beslut. Du blir förvaltningens ansikte utåt och har både politikers och tjänstemännens förtroende.

Det blir ditt uppdrag att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom landskapsregeringens allmänna förvaltning. Du ser även till att de olika avdelningarna samverkar och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt ändamålsenligt sätt. Du blir också ledare för regeringskansliet och handlägger personalärenden som gäller avdelningarnas avdelningschefer samt organisatoriska frågor.

Du som blir vår nya förvaltningschef ska också hålla dig underrättad om förhållandena inom andra delar av landskapsregeringens förvaltning och underlydande myndigheter.

Vidare ansvarar förvaltningschefen också för att utvecklingsprojekt som berör hela förvaltningen eller flera avdelningar gemensamt genomförs. Förvaltningschefen tar initiativ till och arbetar fram planer för administrativa reformer och förbättringar samt fullgör andra uppgifter i enlighet med vad landskapsregeringen beslutar.

 

Om dig

Vi söker dig som har en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier inom juridik eller motsvarande lämplig ämneskombination för tjänsten. Examen ska ha erhållits vid universitet eller jämförbar högskola, erkänd av nationell utbildningsmyndighet.

Vi önskar att du har erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt förmåga och erfarenhet av att leda andra. Du bör vara noggrann, ansvarstagande, kunna se nya möjligheter och ta initiativ. Vi hoppas också att du är en verbal, utåtriktad och handlingskraftig person som ser helheter och är bra på att inspirera och motivera andra för att nå målen. Ditt ledarskap ska vara såväl strategiskt som resultatorienterat och du behöver ha en god förmåga att kommunicera, skapa delaktighet och fatta beslut.

I ditt arbete med att leda allmänna förvaltningen bör du också vara bra på att bygga relationer och skapa gott samarbete såväl inom allmänna förvaltningen som i förhållande till politiker, myndigheter och andra målgrupper och nätverk.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vid intervjutillfällena.

 

Om oss

Landskapet Åland är självstyrt, demilitariserat, enspråkigt svenskt och har lagstiftningsbehörighet inom de områden som självstyrelselagen anger. Lagtinget är Ålands lagstiftande parlament och utövar även budgetmakten. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som bereder och verkställer frågor som hör till självstyrelsen.

Till sin hjälp har landskapsregeringen en allmän förvaltning som har till uppgift att biträda den politiska landskapsregeringen och dess ledamöter i de ärenden och andra uppgifter som ankommer på landskapsregeringen samt ge service till allmänheten.

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av ett regeringskansli och fem avdelningar. Dessutom finns det en lagberedning. Antalet anställda uppgår till ca 300 personer.

 

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten kan besättas tidigast efter att den nya lagen (LTB 65/2019) trätt i kraft. Lagen är nu föremål för lagstiftningskontroll av presidenten.

Prövotid kan komma att tillämpas.

Besättande av tjänsten förutsätter att den ändrade lagen om allmänna förvaltningen träder i kraft.

 

Lön

Avtalslön

 

Ansökan

Ansökningshandlingarna och löneanspråk ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 8/11 2019, kl. 15.00.

Skicka in din ansökan till registrator@regeringen.ax

eller per post till:
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

 

Vill du läsa mer om arbetet som förvaltningschef?

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på www.regeringen.ax

Mer information om självstyrelsen, organisationen och förvaltningschefens uppdrag finns i:
Självstyrelselag (1991:71) för Åland.
Landskapslag (1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning.
Landskapsförordning (2017:143) om landskapsregeringens allmänna förvaltning.
www.regeringen.ax Åländsk lagstiftning

Närmare information om tjänsten lämnas av förvaltningschef Dan E Eriksson eller lantråd Katrin Sjögren

Växel: +358 18 25 000

Lantråd: Katrin Sjögren

Vicelantråd: Camilla Gunell

Välkommen att skicka in din ansökan!